Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:796 · Visa fulltext
Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:123, LU 1986/87:4, rskr 1986/87:6
Ändring, SFS 1998:1574
Rubrik: Lag (1998:1574) om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:168, bet. 1998/99:LU2, rskr. 1998/99:21
Ändring, SFS 2003:161
Rubrik: Lag (2003:161) om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
Omfattning: nuvarande 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 2, 3 §§, nya 5, 8 §§, rubr. närmast före 2 §, rubr. närmast före 4, 7 §§ sätts närmast före nya 5, 8 §§; nya 4 §, rubr. närmast före 4 §; omtryck
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:17, bet. 2002/03:LU11, rskr. 2002/03:112