Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:573 · Visa fulltext
Särskoleförordning (1986:573)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1986-07-01
Upphävd: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:997
Rubrik: Förordning (1986:997) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: ändr. 10, 13 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:726
Rubrik: Förordning (1987:726) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: ändr. 19, 21, 29, 66, 77-84 §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:702
Rubrik: Förordning (1988:702) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: upph. 33 §; ändr. 3, 8, 10-14, 18, 19, 21, 26, 31 §§, rubr. närmast före 8 §, bil.
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1052
Rubrik: Förordning (1988:1052) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: ändr. 39-43, 54, 56, 57, 67, 70, 71, 73, 77, 79 §§, bil.
Ikraft: 1988-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:595
Rubrik: Förordning (1989:595) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: ändr. 9, 10, 70, 71, 75, 77, 79, 81, 83 §§
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:770
Rubrik: Förordning (1989:770) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989-10-01
Ändring, SFS 1990:424
Rubrik: Förordning (1990:424) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: ändr. 32, 71, 77, 80, 81 §§; nya 25 a §, rubr. närmast före 25 a §; omtryck
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1218
Rubrik: Förordning (1990:1218) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: upph. 37-77, 81, 83, 84, bil., rubr. närmast före 37, 39, 47, 52, 54, 58, 60, 62, 67, 69, 70, 72, 75, 76 §§; ändr. 9, 12, 79, 80 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:41, 1989/90:UbU9, rskr 1989/90:58
Ändring, SFS 1991:1085
Rubrik: Förordning (1991:1085) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: upph. 4, 5, 6, 7, 23, 28, 78, 79, 82 §§, rubr. närmast före 5, 12, 27; rubr. närmast före 11 § sätts närmast före 13 §; ändr. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 80 §§, rubr. närmast före 8, 9 §§; ny rubr. närmast före 10 §; omtryck
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr 1990/91:115, 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Ändring, SFS 1992:743
Rubrik: Förordning (1992:743) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: upph. 36 §; ändr. 1, 3, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 34, 35 §§; nya 4, 5 §§; omtryck
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:754
Rubrik: Förordning (1993:754) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1993:1192
Rubrik: Förordning (1993:1192) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: upph. 2 §, 3 p överg.best. till 1992:743; ändr. 20 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1994:622
Rubrik: Förordning (1994:622) om ändring i särskoleförordningen (1986:573)
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 1, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29 §§; omtryck
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:206
Omfattning: upph.