Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:300 · Visa fulltext
Sjötrafikförordning (1986:300)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1988:454
Rubrik: Förordning (1988:454) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 4 kap 8 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:808
Rubrik: Förordning (1989:808) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1989-11-19
Ändring, SFS 1991:117
Rubrik: Förordning (1991:117) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 4 kap 2 §
Ikraft: 1991-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:558
Rubrik: Förordning (1991:558) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 8 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1993:250
Rubrik: Förordning (1993:250) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:666
Rubrik: Förordning (1994:666) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:351
Rubrik: Förordning (1995:351) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 5 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1995-05-01
Ändring, SFS 1995:1194
Rubrik: Förordning (1995:1194) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1995-12-01
Ändring, SFS 1996:526
Rubrik: Förordning (1996:526) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 3, 4 §§, 2 kap 1, 2, 4 §§, 3 kap 2, 4 §§, 5 kap 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:1364
Rubrik: Förordning (1996:1364) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1997-02-01
Ändring, SFS 1998:1076
Rubrik: Förordning (1998:1076) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1310
Rubrik: Förordning (1998:1310) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 8 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1356
Rubrik: Förordning (1998:1356) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2003:399
Rubrik: Förordning (2003:399) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2003-07-25
Ändring, SFS 2003:640
Rubrik: Förordning (2003:640) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4 §§, 2 kap 4 §; ny 2 kap 10 §
Ikraft: 2003-11-29
Ändring, SFS 2004:1017
Rubrik: Förordning (2004:1017) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap 7, 8 §§; ny 2 kap 2 a §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:626
Rubrik: Förordning (2006:626) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 4, 6 §§, 5 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2008:1285
Rubrik: Förordning (2008:1285) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 1, 2, 2 a, 5, 6, 8, 9, 10 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 6 §§, 4 kap 4, 7 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:646
Rubrik: Förordning (2009:646) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2010:528
Rubrik: Förordning (2010:528 ) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1105
Rubrik: Förordning (2010:1105) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2010-10-01
Ändring, SFS 2010:1586
Rubrik: Förordning (2010:1586) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ny 5 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:655
Rubrik: Förordning (2011:655) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 8 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:1252
Rubrik: Förordning (2014:1252) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 4 kap. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:84
Rubrik: Förordning (2017:84) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:604
Rubrik: Förordning (2017:604) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:637
Rubrik: Förordning (2018:637) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-10
Ändring, SFS 2018:949
Rubrik: Förordning (2018:949) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1231
Rubrik: Förordning (2019:1231) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ny 5 kap. 5 §
Ikraft: 2020-02-01
Ändring, SFS 2022:513
Rubrik: Förordning (2022:513) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2022-06-03