Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:1283 · Visa fulltext
Lag (1986:1283) om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:38, LU 1986/87:9, rskr 1986/87:39
Ändring, SFS 1986:1390
Rubrik: Förordning (1986:1390) om ikraftträdande av lagen (1986:1283) om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1987-01-01