Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:1027 · Visa fulltext
Lag (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:17, SkU 1986/87:3, rskr 1986/87:16
Ändring, SFS 1995:1342
Rubrik: Lag (1995:1342) om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:75, bet. 1995/96:SkU7, rskr. 1995/96:15
Ändring, SFS 2000:211
Rubrik: Lag (2000:211) om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2000-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:62, bet. 1999/2000:SkU20, rskr. 1999/2000:154
Ändring, SFS 2000:587
Rubrik: Förordning (2000:587) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Omfattning: ikrafttr. av 2000:211
Ändring, SFS 2017:1282
Rubrik: Lag (2017:1282) om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:20, bet. 2017/18:SkU5, rskr, 2017/18:81
Ändring, SFS 2018:393
Rubrik: Förordning (2018:393) om ikraftträdande av lagen (2017:1282) om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Omfattning: ikrafttr. av 2017:1282