Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:836 · Visa fulltext
Förordning (1985:836) om bekämpningsmedel
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1985:8
Upphävd: 1999-01-01
Ändring, SFS 1987:119
Rubrik: Förordning (1987:119) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 1987-05-01
Ändring, SFS 1987:1180
Rubrik: Förordning (1987:1180) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 9, 18, 23, 30 §§
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:77
Rubrik: Förordning (1988:77) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 11, 12 a §§
Ikraft: 1988-04-01
Ändring, SFS 1991:44
Rubrik: Förordning (1991:44) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 9, 18 §§
Ikraft: 1991-04-01
Ändring, SFS 1991:82
Rubrik: Förordning (1991:82) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 18, 30 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1291
Rubrik: Förordning (1991:1291) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 12 a, 23, 24, 27 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1993:143
Rubrik: Förordning (1993:143) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19 §§
Ikraft: 1993-04-01
Ändring, SFS 1994:1531
Rubrik: Förordning (1994:1531) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 4, 10, 25 §§; nya 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1994:1598
Rubrik: Förordning (1994:1598) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:208
Rubrik: Förordning (1995:208) om ändring i förordningen (1986:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:821
Rubrik: Förordning (1996:821) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 10, 10 a, 11 §§; nya 4 a, 5 a, 6 a, 6 b, 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1996-08-01
Förarbeten: EGTL230/91 s1, EGTL65/96 s20
CELEX-nr: 391L0414 396L0065
Ändring, SFS 1997:214
Rubrik: Förordning (1997:214) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1997-06-15
Förarbeten: EGTL230/91 s1, EGTL214/96 s18
CELEX-nr: 391L0414 396L0046
Ändring, SFS 1997:670
Rubrik: Förordning (1997:670) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 1997-10-01
Ändring, SFS 1997:1126
Rubrik: Förordning (1997:1126) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:184
Rubrik: Förordning (1998:184) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 4 a, 5 §§
Ikraft: 1998-06-01
Förarbeten: EGTL230/91 s1, EGTL353/97 s2, EGTL265/97 s87
CELEX-nr: 391L0414 397L0073 397L0057
Ändring, SFS 1998:947
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1998:1317
Rubrik: Förordning (1998:1317) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998-11-11
Förarbeten: EGTL230/91 s1, EGTL191/98 s50
CELEX-nr: 391L0414 398L0047