Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:79 · Visa fulltext
Förordning (1985:79) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1985-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:93, SkU 1983/84:23, rskr 1983/84:146
Ändring, SFS 1999:499
Rubrik: Förordning (1999:499) om ändring i förordningen (1985:79) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1999-07-01