Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:765 · Visa fulltext
Teleförordning (1985:765)
Departement: Kommunikationsdepartementet
Ikraft: 1985-11-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:158, TU 1984/85:28, rskr 1984/85:382
Upphävd: 1993-07-01
Ändring, SFS 1985:825
Rubrik: Förordning (1985:825) om ändring i teleförordningen (1985:765)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1986:776
Rubrik: Förordning (1986:776) om ändring i teleförordningen (1985:765)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:1342
Rubrik: Förordning (1987:1342) om ändring i teleförordningen (1985:765)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1988-04-01
Ändring, SFS 1988:1177
Rubrik: Förordning (1988:1177) om ändring i teleförordningen (1985:765)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:599
Rubrik: Förordning (1989:599) om ändring i teleförordningen (1985:765)
Omfattning: ändr. 1, 2, 8 §§; nya 2 a §, rubr. närmast före 1, 2, 3 §§; omtryck
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:118, TU 1987/88:28, rskr 1987/88:402 Regeringens förordningsmotiv 1989:1
Ändring, SFS 1989:886
Rubrik: Förordning (1989:886) om ändring i teleförordningen (1985:765)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1990-01-01
Ändring, SFS 1991:1791
Rubrik: Förordning (1991:1791) om ändring i teleförordningen (1985:765)
Omfattning: upph. bil.; ändr. 1, 2, 2 a, 4, 7, 8 §§, rubr. närmast före 2 §; omtryck
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:87, 1990/91:TU28, rskr 1990/91:369
Ändring, SFS 1991:2045
Rubrik: Förordning (1991:2045) om ändring i förordningen (1991:1791) om ändring i teleförordningen (1985:765)
Omfattning: ändr. ikrafttr. best. till 1991:1791
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:38, 1991/92:FiU10, rskr 1991/92:108
Ändring, SFS 1992:896
Rubrik: Förordning (1992:896) om ändring i teleförordningen (1985:765)
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1, 2, 2 a §§, bil.
Ikraft: 1992-07-02 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 (bil.7), 1991/92:150, 1991/92:TU20, 1991/92:TU23, rskr 1991/92:312, 1991/92:349
Ändring, SFS 1992:897
Rubrik: Förordning (1992:897) om ändring i förordningen (1991:2045) om ändring i förordningen (1991:1791) om ändring i teleförordningen (1985:765)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1991:2045
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:150, 1991/92:TU23, rskr 1991/92:349
Ändring, SFS 1992:1726
Rubrik: Förordning (1992:1726) om ändring i förordningen (1992:897) om ändring i förordningen (1991:2045) om ändring i förordningen (1991:1791) om ändring i teleförordningen (1985:765)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1992:897
Ändring, SFS 1993:598
Omfattning: upph.