Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:716 · Visa fulltext
Konsumenttjänstlag (1985:716)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:110, LU 1984/85:42, rskr 1984/85:344
Ändring, SFS 1985:987
Rubrik: Lag (1985:987) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 50 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:210, LU 1985/86:3, rskr 1985/86:5
Ändring, SFS 1988:1608
Rubrik: Lag (1988:1608) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 5, 9, 15, 21, 33 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:23, 1988/89:LU13, rskr 1988/89:61
Ändring, SFS 1990:935
Rubrik: Lag (1990:935) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 1, 3, 10, 17, 21, 29, 31, 45 §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:89, 1989/90:77, 1989/90:LU35, rskr 1989/90:300
Ändring, SFS 1995:455
Rubrik: Lag (1995:455) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 5, 9, 15, 21, 33 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Ändring, SFS 2002:588
Rubrik: Lag (2002:588) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 1, 2, 17 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:134, bet. 2001/02:LU33, rskr. 2001/02:292, EGTL171/1999 s12
CELEX-nr: 31999L0044
Ändring, SFS 2004:455
Rubrik: Lag (2004:455) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 5, 9, 15, 21, 33 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2004:554
Rubrik: Lag (2004:554) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 1, 3 §§; nya 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 §§, rubr. närmast före 51 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240
Ändring, SFS 2005:61
Rubrik: Lag (2005:61) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 17, 20, 28, 31, 33 §§; ny 50 a §
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161
Ändring, SFS 2008:491
Rubrik: Lag (2008:491) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 5, 9, 15, 21, 33 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2010:1006
Rubrik: Lag (2010:1006) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 54 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366