Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:716 · Visa fulltext
Konsumenttjänstlag (1985:716)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:110, LU 1984/85:42, rskr 1984/85:344
Ändring, SFS 1985:987
Rubrik: Lag (1985:987) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 50 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:210, LU 1985/86:3, rskr 1985/86:5
Ändring, SFS 1988:1608
Rubrik: Lag (1988:1608) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 5, 9, 15, 21, 33 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:23, 1988/89:LU13, rskr 1988/89:61
Ändring, SFS 1990:935
Rubrik: Lag (1990:935) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 1, 3, 10, 17, 21, 29, 31, 45 §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:89, 1989/90:77, 1989/90:LU35, rskr 1989/90:300
Ändring, SFS 1995:455
Rubrik: Lag (1995:455) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 5, 9, 15, 21, 33 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Ändring, SFS 2002:588
Rubrik: Lag (2002:588) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 1, 2, 17 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:134, bet. 2001/02:LU33, rskr. 2001/02:292, EGTL171/1999 s12
CELEX-nr: 31999L0044
Ändring, SFS 2004:455
Rubrik: Lag (2004:455) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 5, 9, 15, 21, 33 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2004:554
Rubrik: Lag (2004:554) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 1, 3 §§; nya 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 §§, rubr. närmast före 51 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240
Ändring, SFS 2005:61
Rubrik: Lag (2005:61) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 17, 20, 28, 31, 33 §§; ny 50 a §
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161
Ändring, SFS 2008:491
Rubrik: Lag (2008:491) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 5, 9, 15, 21, 33 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2010:1006
Rubrik: Lag (2010:1006) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
Omfattning: ändr. 54 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366