Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:613 · Visa fulltext
Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:132, UbU 1984/85:23, rskr 1984/85:312
Ändring, SFS 1986:358
Rubrik: Förordning (1986:358) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 15 §§
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1988:1224
Rubrik: Förordning (1988:1224) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 3, 4, 15 §§
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1993:1129
Rubrik: Förordning (1993:1129) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 4, 7, 15 §§
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1993:1129
Ändring, SFS 1994:413
Rubrik: Förordning (1994:413) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: nuvarande 5, 6, 7 §§ betecknas 6, 7, 5 §§; ändr. 1, 3-12, 14, 15, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 1, 3, 4, 8, 9, 10, 14 §§; omtryck
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1371
Rubrik: Förordning (1994:1371) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 3, 17 §§
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1994:2045
Rubrik: Förordning (1994:2045) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 1995-02-01
Ändring, SFS 1996:29
Rubrik: Förordning (1996:29) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 1996-03-01
Förarbeten: EGTL10/67 s140, EGTL1/95 s171
CELEX-nr: 367L0043 495D0001
Ändring, SFS 1998:1159
Rubrik: Förordning (1998:1159) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr 17 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2003:201
Rubrik: Förordning (2003:201) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2007:718
Rubrik: Förordning (2007:718) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 4, 15, 17 §§
Ikraft: 2007-10-20
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s141
CELEX-nr: 32005L0036, 32006L0100
Ändring, SFS 2012:142
Rubrik: Förordning (2012:142) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:535
Rubrik: Förordning (2015:535) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 8, 12 §§; ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:180
Rubrik: Förordning (2016:180) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2018:946
Rubrik: Förordning (2018:946) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018-07-01