Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:450 · Visa fulltext
Lag (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden
Departement: Kommunikationsdepartementet
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:168, TU 1984/85:30, rskr 1984/85:383
Upphävd: 1998-10-01
Ändring, SFS 1986:1191
Rubrik: Lag (1986:1191) om ändring i lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:267
Rubrik: Lag (1988:267) om ändring i lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden
Omfattning: ändr. 1, 3, 7, 8 §§
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:78, TU 1987/88:15, rskr 1987/88:166
Ändring, SFS 1998:503
Rubrik: Lag (1998:503) om upphävande av lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192