Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:354 · Visa fulltext
Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:90, NU 1984/85:19, rskr 1984/85:243
Ändring, SFS 1995:535
Rubrik: Lag (1995:535) om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315
Ändring, SFS 2001:367
Rubrik: Lag (2001:367) om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §; ny 7 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:105, bet. 2000/01:LU21, rskr. 2000/01:246
Ändring, SFS 2004:248
Rubrik: Lag (2004:248) om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
Omfattning: ändr. 7, 7 a §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2016:1334
Rubrik: Lag (2016:1334) om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103