Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:328 · Visa fulltext
Förordning (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:89, SoU 1984/85:13, rskr 1984/85:172
Upphävd: 1987-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:847
Rubrik: Förordning (1986:847) om ändring i förordningen (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdele- gationen vid arbetarskydds- styrelsen
Omfattning: ändr. 7-9 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:393
Omfattning: upph.