Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:146 · Visa fulltext
Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1985-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:108, SkU 1984/85:40, rskr 1984/85:179
Ändring, SFS 1987:1196
Rubrik: Lag (1987:1196) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:42, SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1991:598
Rubrik: Lag (1991:598) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:159, 1990/91:SkU33, rskr 1990/91:321
Ändring, SFS 1992:1187
Rubrik: Lag (1992:1187) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:96, bet. 1992/93:SkU9, rskr 1992/93:66
Ändring, SFS 1992:1188
Rubrik: Lag (1992:1188) om ändring i lagen (1991:598) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 § i 1991:598, ikrafttr.best. till 1991:598
Förarbeten: Prop. 1992/93:96, bet. 1992/93:SkU9, rskr 1992/93:66
Ändring, SFS 1993:485
Rubrik: Lag (1993:485) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr 1992/93:336
Ändring, SFS 1993:519
Rubrik: Lag (1993:519) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Ändring, SFS 1993:909
Rubrik: Lag (1993:909) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:216
Rubrik: Lag (1994:216) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ändring, SFS 1994:1780
Rubrik: Lag (1994:1780) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:54, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152
Ändring, SFS 1995:1372
Rubrik: Lag (1995:1372) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2, 3, 15 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:56, bet. 1995/96:SkU14, rskr. 1995/96:73
Ändring, SFS 1996:686
Rubrik: Lag (1996:686) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:953
Rubrik: Lag (1996:953) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1348
Rubrik: Lag (1996:1348) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ändring, SFS 1997:549
Rubrik: Lag (1997:549) om ändring i lagen (1996:1348) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.best. i 1996:1348
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:513
Rubrik: Lag (1998:513) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312
Ändring, SFS 2000:186
Rubrik: Lag (2000:186) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ändring, SFS 2000:473
Rubrik: Lag (2000:473) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1433
Rubrik: Lag (2000:1433) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2001:189
Rubrik: Lag (2001:189) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2, 3, 15 §§
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2002:409
Rubrik: Lag (2002:409) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2003:690
Rubrik: Lag (2003:690) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:1082
Rubrik: Lag (2004:1082) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Ändring, SFS 2006:702
Rubrik: Lag (2006:702) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2, 3, 15 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:469
Rubrik: Lag (2007:469) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2008:1414
Rubrik: Lag (2008:1414) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:54, bet. 2008/09:SkU15, rskr. 2008/09:111
Ändring, SFS 2011:1321
Rubrik: Lag (2011:1321) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2016:258
Rubrik: Lag (2016:258) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161