Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:125 · Visa fulltext
Tandvårdslag (1985:125)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:79, SoU 1984/85:12, rskr 1984/85:143
Ändring, SFS 1986:1410
Rubrik: Lag (1986:1410) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:60, SoU 1986/87:12, rskr 1986/87:85
Ändring, SFS 1991:905
Rubrik: Lag (1991:905) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:949
Rubrik: Lag (1991:949) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:138, 1990/91:SoU18, rskr 1990/91:364
Ändring, SFS 1991:1950
Rubrik: Lag (1991:1950) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:61, 1991/92:SoU11, rskr 1991/92:84
Ändring, SFS 1992:1383
Rubrik: Lag (1992:1383) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:43, bet. 1992/93:SoU9, rskr 1992/93:105
Ändring, SFS 1992:1421
Rubrik: Lag (1992:1421) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:743
Rubrik: Lag (1994:743) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §; nya 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SfU20, rskr. 1993/94:370
Ändring, SFS 1994:862
Rubrik: Lag (1994:862) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:145, bet. 1993/94:SoU24, rskr. 1993/94:409
Ändring, SFS 1994:1751
Rubrik: Lag (1994:1751) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Ändring, SFS 1995:842
Rubrik: Lag (1995:842) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ändring, SFS 1996:788
Rubrik: Lag (1996:788) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 16, 17 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 4 a §, rubr. närmast efter 15 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Ändring, SFS 1997:995
Rubrik: Lag (1997:995) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:539
Rubrik: Lag (1998:539) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 1998:554
Rubrik: Lag (1998:554) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 4, 8, 15 a §§; ny 8 a §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289
Ändring, SFS 2002:219
Rubrik: Lag (2002:219) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 4, 15 a §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:51, bet. 2001/02:SoU14, rskr. 2001/02:206
Ändring, SFS 2003:195
Rubrik: Lag (2003:195) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Ändring, SFS 2003:414
Rubrik: Lag (2003:414) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:1209
Rubrik: Lag (2003:1209) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 8 a §; ny 15 b §, rubr. närmast före 15 b §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, utg.omr. 9, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84
Ändring, SFS 2004:814
Rubrik: Lag (2004:814) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 4, 15 a §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2006:175
Rubrik: Lag (2006:175) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ändring, SFS 2006:193
Rubrik: Lag (2006:193) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178
Ändring, SFS 2008:149
Rubrik: Lag (2008:149) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 3, 4, 15 a §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145
Ändring, SFS 2008:346
Rubrik: Lag (2008:346) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199
Ändring, SFS 2010:246
Rubrik: Lag (2010:246) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ändring, SFS 2010:663
Rubrik: Lag (2010:663) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §; ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1234
Rubrik: Lag (2010:1234) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1315
Rubrik: Lag (2010:1315) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EUTL149/1971 s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1188
Rubrik: Lag (2011:1188) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 18 §; ändr. 4, 8 a, 17 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47
Ändring, SFS 2013:409
Rubrik: Lag (2013:409) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Ändring, SFS 2013:1143
Rubrik: Lag (2013:1143) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ny 13 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SOU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2014:575
Rubrik: Lag (2014:575) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Ändring, SFS 2014:823
Rubrik: Lag (2014:823) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 3 §; nya 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, rskr. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2016:656
Rubrik: Lag (2016:656) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: nya 3 c, 4 b §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258, direktiv 2011/24/EU
Ändring, SFS 2016:1299
Rubrik: Lag (2016:1299) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Ändring, SFS 2016:1300
Rubrik: Lag (2016:1300) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Ändring, SFS 2016:1301
Rubrik: Lag (2016:1301) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Ändring, SFS 2017:34
Rubrik: Lag (2017:34) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 8 a, 15 a §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:733
Rubrik: Lag (2017:733) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2018:685
Rubrik: Lag (2018:685) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2019:860
Rubrik: Lag (2019:860) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5, 5 a, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 13, 15 a, 15 b §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48