Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:1061 · Visa fulltext
Lag (1985:1061) om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:22, KrU 1985/86:11, rskr 1985/86:75
Upphävd: 1992-01-01
Ändring, SFS 1987:581
Rubrik: Lag (1987:581) om ändring i lagen (1985:1061) om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:150, KrU 1986/87:24, rskr 1986/87:329
Ändring, SFS 1991:2027
Omfattning: upph.