Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:1057 · Visa fulltext
Lag (1985:1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:208, KU 1985/86:7, rskr 1985/86:74
Upphävd: 1992-01-01
Ändring, SFS 1988:1320
Rubrik: Lag (1988:1320) om ändring i lagen (1985:1057) om ansva- righet för lokala kabelsändningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1991:1559
Omfattning: upph.