Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:988 · Visa fulltext
Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1986-05-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:8, JuU 1985/86:2, rskr 1985/86:18
Ändring, SFS 1986:177
Rubrik: Förordning (1986:177) om ikraftträdande av lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1986-05-01
Ändring, SFS 1991:438
Rubrik: Lag (1991:438) om ändring i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:131, 1990/91:JuU28, rskr 1990/91:297