Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:982 · Visa fulltext
Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:210, LU 1985/86:3, rskr 1985/86:5
Ändring, SFS 2010:1237
Rubrik: Lag (2010:1237) om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7