Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:613 · Visa fulltext
Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:132, UbU 1984/85:23, rskr 1984/85:312
Ändring, SFS 1986:358
Rubrik: Förordning (1986:358) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 15 §§
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1988:1224
Rubrik: Förordning (1988:1224) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 3, 4, 15 §§
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1993:1129
Rubrik: Förordning (1993:1129) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 4, 7, 15 §§
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1993:1129
Ändring, SFS 1994:413
Rubrik: Förordning (1994:413) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: nuvarande 5, 6, 7 §§ betecknas 6, 7, 5 §§; ändr. 1, 3-12, 14, 15, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 1, 3, 4, 8, 9, 10, 14 §§; omtryck
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1371
Rubrik: Förordning (1994:1371) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 3, 17 §§
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1994:2045
Rubrik: Förordning (1994:2045) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 1995-02-01
Ändring, SFS 1996:29
Rubrik: Förordning (1996:29) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 1996-03-01
Förarbeten: EGTL10/67 s140, EGTL1/95 s171
CELEX-nr: 367L0043 495D0001
Ändring, SFS 1998:1159
Rubrik: Förordning (1998:1159) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr 17 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2003:201
Rubrik: Förordning (2003:201) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2007:718
Rubrik: Förordning (2007:718) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 4, 15, 17 §§
Ikraft: 2007-10-20
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s141
CELEX-nr: 32005L0036, 32006L0100
Ändring, SFS 2012:142
Rubrik: Förordning (2012:142) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:535
Rubrik: Förordning (2015:535) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 8, 12 §§; ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:180
Rubrik: Förordning (2016:180) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2018:946
Rubrik: Förordning (2018:946) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018-07-01