Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:571 · Visa fulltext
Lag (1985:571) om värdepappersmarknaden
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 1985-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:157, NU 1984/85:29, rskr 1984/85:405
Upphävd: 1991-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:313
Rubrik: Lag (1986:313) om ändring i lagen (1985:571) om värde- pappersmarknaden
Omfattning: ändr. 4, 7, 9, 16 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:151, NU 1985/86:27, rskr 1985/86:287
Ändring, SFS 1987:701
Rubrik: Lag (1987:701) om ändring i lagen (1985:571) om värde- pappersmarknaden
Omfattning: ändr. 7, 9, 24 §§
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:141, NU 1986/87:29, rskr 1986/87:358
Ändring, SFS 1988:761
Rubrik: Lag (1988:761) om ändring i lagen (1985:571) om värde- pappersmarknaden
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1988-08-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:169, NU 1987/88:36, rskr 1987/88:371
Ändring, SFS 1990:1346
Rubrik: Lag (1990:1346) om ändring i lagen (1985:571) om värde- pappersmarknaden
Omfattning: upph. 2, 5-16, 25, 28, 31 §§, rubr. närmast före 7, 25, 31 §§; ändr. 4, 24, 27, 29, 33 §§
Ikraft: 1991-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:42, 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1991:981
Omfattning: upph.