Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:206 · Visa fulltext
Lag (1985:206) om viten
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1997:1096
Rubrik: Lag (1997:1096) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:591
Rubrik: Lag (1998:591) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:226, 1997/98:276
Ändring, SFS 2010:11
Rubrik: Lag (2010:11) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153
Ändring, SFS 2014:629
Rubrik: Lag (2014:629) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262