Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:12 · Visa fulltext
Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1985-03-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:46, JuU 1984/85:12, rskr 1984/85:103
Ändring, SFS 1990:605
Rubrik: Lag (1990:605) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Ändring, SFS 1996:796
Rubrik: Lag (1996:796) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Ändring, SFS 1999:50
Rubrik: Lag (1999:50) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2013:1142
Rubrik: Lag (2013:1142) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2019:356
Rubrik: Lag (2019:356) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239