Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:890 · Visa fulltext
Förordning (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:124 (bil. 1), SfU 1983/84:27, rskr 1983/84:295
Ändring, SFS 1989:783
Rubrik: Förordning (1989:783) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989-11-01
Ändring, SFS 1991:443
Rubrik: Förordning (1991:443) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1996:1387
Rubrik: Förordning (1996:1387) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:126
Rubrik: Förordning (1997:126) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 1, 4, 5 §§
Ikraft: 1997-05-01
Ändring, SFS 1997:1225
Rubrik: Förordning (1997:1225) om ändring i förordningen (1984:980) om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§; omtryck
Ikraft: 1998-02-01
Ändring, SFS 2000:396
Rubrik: Förordning (2000:396) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2006:115
Rubrik: Förordning (2006:115) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2009:1162
Rubrik: Förordning (2009:1162) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01