Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:890 · Visa fulltext
Förordning (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:124 (bil. 1), SfU 1983/84:27, rskr 1983/84:295
Ändring, SFS 1989:783
Rubrik: Förordning (1989:783) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989-11-01
Ändring, SFS 1991:443
Rubrik: Förordning (1991:443) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1996:1387
Rubrik: Förordning (1996:1387) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:126
Rubrik: Förordning (1997:126) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 1, 4, 5 §§
Ikraft: 1997-05-01
Ändring, SFS 1997:1225
Rubrik: Förordning (1997:1225) om ändring i förordningen (1984:980) om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§; omtryck
Ikraft: 1998-02-01
Ändring, SFS 2000:396
Rubrik: Förordning (2000:396) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2006:115
Rubrik: Förordning (2006:115) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2009:1162
Rubrik: Förordning (2009:1162) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01