Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:318 · Visa fulltext
Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:104, TU 1983/84:25, rskr 1983/84:314
Ändring, SFS 1986:377
Rubrik: Lag (1986:377) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:106, TU 1985/86:24, rskr 1985/86:286
Ändring, SFS 1988:1181
Rubrik: Lag (1988:1181) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:6, 1988/89:TU2, rskr 1988/89:9
Ändring, SFS 2001:566
Rubrik: Lag (2001:566) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252