Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:318 · Visa fulltext
Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:104, TU 1983/84:25, rskr 1983/84:314
Ändring, SFS 1986:377
Rubrik: Lag (1986:377) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:106, TU 1985/86:24, rskr 1985/86:286
Ändring, SFS 1988:1181
Rubrik: Lag (1988:1181) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:6, 1988/89:TU2, rskr 1988/89:9
Ändring, SFS 2001:566
Rubrik: Lag (2001:566) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252