Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:3 · Visa fulltext
Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1984-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:60, NU 1983/84:17, rskr 1983/84:135
Ändring, SFS 1986:1260
Rubrik: Lag (1986:1260) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:3
Rubrik: Lag (1987:3) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraft: 1987-02-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:24, NU 1986/87:13, rskr 1986/87:98
Ändring, SFS 1988:223
Rubrik: Lag (1988:223) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:88, JoU 1987/88:19, rskr 1987/88:234
Ändring, SFS 1989:323
Rubrik: Lag (1989:323) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:100 (bil.16), 1988/89:NU25, rskr 1988/89:273
Ändring, SFS 1990:238
Rubrik: Lag (1990:238) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 9 §; nya 30 §, rubr. närmast före 30 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.16), 1989/90:JoU15, rskr 1989/90:196
Ändring, SFS 1992:1536
Rubrik: Lag (1992:1536) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 29 §§; nya 2 a, 5 a, 5 b, 25 a §§; omtryck
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:98, bet. 1992/93:NU11, rskr 1992/93:136
Ändring, SFS 1993:107
Rubrik: Lag (1993:107) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:154, bet. 1992/93:UU12, rskr. 1992/93:163
Ändring, SFS 1993:420
Rubrik: Lag (1993:420) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:188, bet. 1992/93:NU29, rskr. 1992/93:340
Ändring, SFS 1994:720
Rubrik: Lag (1994:720) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:176, bet. 1993/94:UU24, rskr. 1993/94:336
Ändring, SFS 1994:2061
Omfattning: ikrafttr. av 1994:720
Ändring, SFS 1995:875
Rubrik: Lag (1995:875) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 a, 18, 27 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:118, bet. 1994/95:NU21, rskr. 1994/95:391
Ändring, SFS 1997:1321
Rubrik: Lag (1997:1321) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:176, bet. 1997/98:NU5, rskr. 1997/98:132
Ändring, SFS 1998:827
Rubrik: Lag (1998:827) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
CELEX-nr: 385L0337 397L0011
Ändring, SFS 1998:1706
Rubrik: Lag (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1997/98:174, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25
Ändring, SFS 2000:141
Rubrik: Lag (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 17, 25 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2000-05-16
Förarbeten: Prop. 1999/2000:54, bet. 1999/2000:UU13, rskr. 1999/2000:165
Ändring, SFS 2000:169
Rubrik: Förordning (2000:169) om ikraftträdande av lagen (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ikrafttr. av 2000:141
Ändring, SFS 2000:1240
Rubrik: Lag (2000:1240) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:441
Rubrik: Lag (2001:441) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2006:339
Rubrik: Lag (2006:339) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: upph. 6 §; ändring 4, 5, 8, 10, 25 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:76, bet. 2005/06:MJU21, rskr. 2005/06:212
Ändring, SFS 2006:648
Rubrik: Lag (2006:648) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 13, 15, 27 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:183, bet. 2005/06:MJU24, rskr. 2005/06:287, EUTL54/2005 s1
CELEX-nr: 32005R0302
Ändring, SFS 2009:328
Rubrik: Lag (2009:328) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 a, 7, 27 §§; nya 27 a, 27 b §§
Ikraft: 2009-06-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:121, bet. 2008/09:FöU8, rskr. 2008/09:222, EUTL337/2006 s21, EGTL315/1999 s1, EUTL54/2005 s1
CELEX-nr: 31999R2587, 32005R0302
Ändring, SFS 2009:796
Rubrik: Lag (2009:796) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:946
Rubrik: Lag (2010:946) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359
Ändring, SFS 2010:947
Rubrik: Lag (2010:947) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359
Ändring, SFS 2010:948
Rubrik: Lag (2010:948) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 5 a, 5 b, 8 a, 10, 13, 14, 25 §§; nya 5 c, 10 a, 10 b, 10 c, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359
Ändring, SFS 2010:973
Rubrik: Lag (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 8 a, 25 §§; ny 14 a §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Ändring, SFS 2014:141
Rubrik: Lag (2014:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 a, 5 b, 5 c §§; nya 5 d, 5 e, 5 f, 6 §§
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:69, bet. 2013/14:FöU10, rskr. 2013/14:179, EUTL199/2011 s48
CELEX-nr: 32011L0070
Ändring, SFS 2017:575
Rubrik: Lag (2017:575) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 10, 10 a, 10 b, 11, 12, 13, 19, 20, 25 §§; nya 3 a, 16 a §§
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:157, bet. 2016/17:FöU13, rskr. 2016/17:313, direktiv 2009/71/Euratom
Ändring, SFS 2017:576
Rubrik: Lag (2017:576) om ändring i lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 25 § i 2010:973
Förarbeten: Prop. 2016/17:157, bet. 2016/17:FöU13, rskr. 2016/17:313
Ändring, SFS 2017:960
Rubrik: Lag (2017:960) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 c, 5 e §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ändring, SFS 2017:1067
Rubrik: Lag (2017:1067) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:199, bet. 2017/18:FöU2, rskr. 2017/18:17
Ändring, SFS 2018:397
Rubrik: Lag (2018:397) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 5 b, 10 a §§
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220
Ändring, SFS 2018:398
Rubrik: Lag (2018:398) om ändring i lagen (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr 3 § i 1998:1706
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220
Ändring, SFS 2018:1415
Rubrik: Lag (2018:1415) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b, 5 c §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18: 383
Ändring, SFS 2020:685
Rubrik: Lag (2020:685) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §; nya 5 g, 5 h, 5 i, 5 j, 5 k, 5 l §§, 14 b §, rubr. närmast före 5 j, 14 b §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308
Ändring, SFS 2021:1139
Rubrik: Förordning (2021:1139) om ikraftträdande av lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ikrafttr. av 2010:973
Ändring, SFS 2023:867
Rubrik: Lag (2023:867) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:19, bet. 2023/24:NU5, rskr. 2023/24:45