Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:82 · Visa fulltext
Förordning (1984:82) om fastighetsmäklare
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Upphävd: 1995-10-01
Ändring, SFS 1988:1359
Rubrik: Förordning (1988:1359) om ändring i förordningen (1984:82) om fastighetsmäklare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1992:410
Rubrik: Förordning (1992:410) om ändring i förordningen (1984:82) om fastighetsmäklare
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1995:1028
Omfattning: upph.