Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:382 · Visa fulltext
Lag (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation
Departement: Civildepartementet KO
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:152, KU 1983/84:32, rskr 1983/84:368
Tidsbegränsad: 1992-01-01
Ändring, SFS 1986:97
Rubrik: Lag (1986:97) om ändring i lagen (1984:382) om försöksverk- samhet med en friare kom- munal nämndorganisation
Omfattning: nya 2 a, 9 §§
Ikraft: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:70, KU 1985/86:15, rskr 1985/86:116
Ändring, SFS 1988:136
Rubrik: Lag (1988:136) om dels fortsatt giltig- het av lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorga- nisation, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 1, 6, 8 §§; omtryck
Ikraft: 1988-05-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:91, KU 1987/88:23, rskr 1987/88:154
Ändring, SFS 1990:1169
Rubrik: Lag (1990:1169) om ändring i lagen (1984:382) om försöksverk- samhet med en friare kommu- nal nämndorganisation
Omfattning: ändr. 2 §; nya 10-15 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:44, 1990/91:KU17, rskr 1990/91:52