Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:338 · Visa fulltext
Förordning (1984:338) om redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen
Departement: Finansdepartementet BO
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:40 (bil. 9 s. 71), BoU 1983/84:11, rskr 1983/84:63
Upphävd: 1993-11-01
Ändring, SFS 1991:73
Rubrik: Förordning (1991:73) om ändring i förordningen (1984:338) om redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; omtryck
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1993:1077
Rubrik: Förordning (1993:1077) om upphävande av vissa förordningar om kommunal bostadsförsörjningsplanering m.m.
Omfattning: upph.