Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:929 · Visa fulltext
Mönstringslag (1983:929)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:1, TU 1983/84:3, rskr 1983/84:22
Ändring, SFS 1984:827
Rubrik: Förordning (1984:827) om ikraftträdande av mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1988:55
Rubrik: Lag (1988:55) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:3, TU 1987/88:4, rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1989:993
Rubrik: Lag (1989:993) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 4, 28 §§
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:22, 1989/90:TU8, rskr 1989/90:63
Ändring, SFS 1994:1024
Rubrik: Lag (1994:1024) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1024
Ändring, SFS 1995:1086
Rubrik: Lag (1995:1086) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1996-05-30
Förarbeten: Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av 1995:1086
Ändring, SFS 2002:455
Rubrik: Lag (2002:455) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2002-06-30
Förarbeten: Prop. 2001/02:108, bet. 2001/02:TU12, rskr. 2001/02:279, EGTL167/1999 s33
CELEX-nr: 31999L0063
Ändring, SFS 2003:371
Rubrik: Lag (2003:371) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191
Ändring, SFS 2007:94
Rubrik: Lag (2007:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:31, bet. 2006/07:TU5, rskr. 2006/07:110
Ändring, SFS 2008:1365
Rubrik: Lag (2008:1365) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 14, 20, 22, 24, 27 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2010:1559
Rubrik: Lag (2010:1559) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ny 31 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2012:94
Rubrik: Lag (2012:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2013-08-20
Förarbeten: Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133, EUTL124/2009 s1
CELEX-nr: 32009L0013
Ändring, SFS 2013:697
Rubrik: Förordning (2013:697) om ikraftträdande av lagen (2012:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:94
Ändring, SFS 2014:360
Rubrik: Lag (2014:360) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: nya 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2014-07-03
Förarbeten: Prop. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16, rskr. 2013/14:229, EUTL323/2008 s33, EUTL343/2012 s78
CELEX-nr: 32008L0106, 32012L0035
Ändring, SFS 2018:1087
Rubrik: Lag (2018:1087) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:166, bet. 2017/18:TU16, rskr. 2017/18:346