Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:291 · Visa fulltext
Vattenlag (1983:291)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:130, 1982/83:26, JoU 1982/83:30, rskr 1982/83:274
Upphävd: 1999-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:381
Rubrik: Lag (1983:381) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 10 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1984:597
Rubrik: Lag (1984:597) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:160, BoU 1983/84:30, rskr 1983/84:388
Ändring, SFS 1984:913
Rubrik: Lag (1984:913) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 4 §, 4 kap 1 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:10, JoU 1984/85:10, rskr 1984/85:30
Ändring, SFS 1985:436
Rubrik: Lag (1985:436) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 18 kap 7 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:143, JoU 1984/85:32, rskr 1984/85:298
Ändring, SFS 1985:621
Rubrik: Lag (1985:621) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 11 kap 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:120, NU 1984/85:27, rskr 1984/85:363, BoU 1984/85:25, rskr 1984/85:364
Ändring, SFS 1986:326
Rubrik: Lag (1986:326) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 11 kap 8 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:100 (bil. 14), NU 1985/86:17, rskr 1985/86:172
Ändring, SFS 1987:139
Rubrik: Lag (1987:139) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 3 kap 1, 2, 6 §§, 9 kap 6 §, 11 kap 1, 7 §§, 19 kap 7 §, 20 kap 3 §, rubr. närmast före 11 kap 7 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1987:330
Rubrik: Lag (1987:330) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 20 kap 5 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:72, LU 1986/87:23, rskr 1986/87:270
Ändring, SFS 1987:680
Rubrik: Lag (1987:680) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 22 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:758
Rubrik: Lag (1987:758) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 53, 65 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1988:212
Rubrik: Lag (1988:212) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 1988-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:69, KU 1987/88:38, rskr 1987/88:189
Ändring, SFS 1989:513
Rubrik: Lag (1989:513) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §, 9 kap 12, 19 §§, 12 kap 31 §, 13 kap 13, 47 §§, 15 kap 1, 3, 17 §§, 19 kap 3 §, 20 kap 1, 8 §§, 21 kap 1 §, 22 kap 6 §; nya 12 kap 33 a §, 13 kap 49 a §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:116, 1988/89:JoU22, rskr 1988/89:303
Ändring, SFS 1989:666
Rubrik: Lag (1989:666) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 4 §
Ikraft: 1989-09-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:95, 1988/89:JuU23, rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1990:454
Rubrik: Lag (1990:454) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 12 kap 37 §, 13 kap 56, 65 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:1377
Rubrik: Lag (1990:1377) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 19 kap 7 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:3, 1990/91:JoU13, rskr 1990/91:70
Ändring, SFS 1991:318
Rubrik: Lag (1991:318) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 1991-06-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:114, 1990/91:JoU28, rskr 1990/91:252
Ändring, SFS 1991:381
Rubrik: Lag (1991:381) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §, 10 kap 10 §, 11 kap 8, 10 §§, 13 kap 23, 25, 59 §§, 18 kap 7 §, 22 kap 5 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:87, 1990/91:JoU25, rskr 1990/91:283
Ändring, SFS 1991:396
Rubrik: Lag (1991:396) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 11 kap 8, 10 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Ändring, SFS 1991:649
Rubrik: Lag (1991:649) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 19 §, 19 kap 7 §
Ikraft: 1991-08-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:90, 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1991:869
Rubrik: Lag (1991:869) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 55 §, 21 kap 4 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:869
Ändring, SFS 1991:2023
Rubrik: Lag (1991:2023) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 11 kap 8 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:25 (bil.11), 1991/92:NU13, rskr 1991/92:53
Ändring, SFS 1993:190
Rubrik: Lag (1993:190) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Ikraft: 1993-05-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:80, 1992/93:BoU7, rskr 1992/93:214
Ändring, SFS 1993:557
Rubrik: Lag (1993:557) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 19 kap 7 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:352
Ändring, SFS 1993:790
Rubrik: Lag (1993:790) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 21 kap 1 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992:93:232, bet. 1992/93:JoU23, rskr. 1992/93:428
Ändring, SFS 1993:1416
Rubrik: Lag (1993:1416) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 22 §, 19 kap 5 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70
Ändring, SFS 1994:1047
Rubrik: Lag (1994:1047) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: upph. 13 kap 66 §; ändr. 13 kap 65, 67, 68, 69 §§
Ikraft: 1994-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1995:55
Rubrik: Lag (1995:55) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 22 kap 6 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1411
Rubrik: Lag (1995:1411) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 12 kap 9, 26 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1995:1651
Rubrik: Lag (1995:1651) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1996-02-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:2, bet. 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127
Ändring, SFS 1997:85
Rubrik: Lag (1997:85) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ny 17 kap 4 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:46, bet. 1996/97:LU7, rskr. 1996/97:145
Ändring, SFS 1997:291
Rubrik: Lag (1997:291) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ny 3 kap 13 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:86, bet. 1996/97:FöU6, rskr.1996/97:204
Ändring, SFS 1997:1163
Rubrik: Lag (1997:1163) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 11 kap 8, 10 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 17, bet. 1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:97
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.