Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:203 · Visa fulltext
Lag (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1983-10-04 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:109, SkU 1982/83:32, rskr 1982/83:210
Ändring, SFS 1999:891
Rubrik: Lag (1999:891) om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§, bil.
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:135, bet. 1999/2000:SkU4, rskr. 1999/2000:11
Ändring, SFS 1999:1183
Rubrik: Förordning (1999:1183) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
Omfattning: ikrafttr. av 1999:891
Ändring, SFS 2011:1313
Rubrik: Lag (2011:1313) om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2014:374
Rubrik: Förordning (2014:374) om ändring i lagen (1983:203)om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
Omfattning: ändr. 1, 4 §§, bil.
Ikraft: 2014-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:150,bet. 2013/14:SkU26, rskr. 2013/14:247
Ändring, SFS 2014:1307
Rubrik: Förordning (2014:1307) om ikraftträdande av lagen (2014:374) om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
Omfattning: ikrafttr. av 2014:374