Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:1031 · Visa fulltext
Förordning (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:25, SfU 1983/84:13, rskr 1983/84:57
Upphävd: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:645
Rubrik: Förordning (1984:645) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 4 §; ny 2 a §
Ikraft: 1984-07-12
Ändring, SFS 1985:480
Rubrik: Förordning (1985:480) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 1985-07-01
Ändring, SFS 1986:394
Rubrik: Förordning (1986:394) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2, 4, 7 §§; ny 2 b §
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1987:537
Rubrik: Förordning (1987:537) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:501
Rubrik: Förordning (1988:501) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1382
Rubrik: Förordning (1988:1382) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1991:966
Rubrik: Förordning (1991:966) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1992:811
Rubrik: Förordning (1992:811) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:873
Rubrik: Förordning (1993:873) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: upph. 3 §, ändr. 1, 2 a, 7 §§; ny 8 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:150 (bil. 7 p. F), bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447
Ändring, SFS 1993:1680
Rubrik: Förordning (1993:1680) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-02-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr bet. 1993/94:AU5, rskr. 1993/94:102
Ändring, SFS 1994:1105
Rubrik: Förordning (1994:1105) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 (bil.9 p.E), bet. 1993/94:SfU13, rskr. 1993/94:281
Ändring, SFS 1995:935
Rubrik: Förordning (1995:935) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 (bil.9 p.E), bet. 1994/95:SfU12, rskr. 1994/95:278
Ändring, SFS 1995:1173
Rubrik: Förordning (1995:1173) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:150, bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:450
Ändring, SFS 1998:657
Rubrik: Förordning (1998:657) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 2000:655
Omfattning: upph.