Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:1097 · Visa fulltext
Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:163, JuU 1983/84:4, rskr 1983/84:18
Ändring, SFS 1995:1712
Rubrik: Lag (1995:1712) om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 2014:587
Rubrik: Lag (2014:587) om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262