Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:923 · Visa fulltext
Förordning (1982:923) om transport av farligt gods
Departement: Försvarsdepartementet
Upphävd: 2006-07-01
Ändring, SFS 1983:683
Rubrik: Förordning (1983:683) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 19, 21 §§
Ikraft: 1983-07-13
Ändring, SFS 1985:251
Rubrik: Förordning (1985:251) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 19, 21 §§
Ikraft: 1985-05-28
Ändring, SFS 1985:768
Rubrik: Förordning (1985:768) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1985-12-01
Ändring, SFS 1986:609
Rubrik: Förordning (1986:609) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 2, 17-21 §§
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1989:109
Rubrik: Förordning (1989:109) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1989-05-01
Ändring, SFS 1989:998
Rubrik: Förordning (1989:998) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 21 §; ny 22 a §
Ikraft: 1990-02-01
Ändring, SFS 1990:512
Rubrik: Förordning (1990:512) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1992:595
Rubrik: Förordning (1992:595) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 11, 17 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:131, 1991/92:TU17, rskr 1991/92:264
Ändring, SFS 1994:665
Rubrik: Förordning (1994:665) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:159
Rubrik: Förordning (1995:159) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 19, 21 §§
Ikraft: 1995-03-01
Ändring, SFS 1996:1072
Rubrik: Förordning (1996:1072) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 16, 18, 19, 20, 21, 27, 28 §§; nya 26 a, 26 b, 26 c, 28 a §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL319/94 s7, EGTL249/95 s35, EGTL235/96 s25
CELEX-nr: 394L0055 395L0050 396L0049
Ändring, SFS 1998:743
Rubrik: Förordning (1998:743) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1998-08-01
Ändring, SFS 1998:1075
Rubrik: Förordning (1998:1075) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1999:335
Rubrik: Förordning (1999:335) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: upph. 28 a §; ändr. 3 a, 4, 5, 7, 8, 16, 22, 22 a, 24, 25, 27 §§; nya 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 21 f §§, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL145/96 s10
CELEX-nr: 396L0035
Ändring, SFS 2000:913
Rubrik: Förordning (2000:913) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 11, 19, 21, 25, 28 §§, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL138/1999 s20
CELEX-nr: 31999L0036
Ändring, SFS 2001:694
Rubrik: Förordning (2001:694) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:828
Rubrik: Förordning (2001:828) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 6, 14, 15, 19, 21, 26 a §; ny 26 d §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: EGTL30/2001 s42, EGTL30/2001 s43
CELEX-nr: 301L0006, 301L0007
Ändring, SFS 2002:374
Rubrik: Förordning (2002:374) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 3 a, 21 e, 26 a, 26 b §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: EGTL30/2001 s42, EGTL30/2001 s43
CELEX-nr: 32001L0006, 32001L0007
Ändring, SFS 2002:932
Rubrik: Förordning (2002:932) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2004:528
Rubrik: Förordning (2004:528) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:1111
Rubrik: Förordning (2004:1111) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 2, 24, 25 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:311
Omfattning: upph.