Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:910 · Visa fulltext
Förordning (1982:910) om ursprungsmärkning av kläder
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1982:7
Upphävd: 1993-01-01
Ändring, SFS 1984:69
Rubrik: Förordning (1984:69) om ändring i förordningen (1982:910) om ursprungsmärk- ning av kläder
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1984-04-01
Ändring, SFS 1990:1062
Rubrik: Förordning (1990:1062) om ändring i förordningen (1982:910) om ursprungsmärk- ning av kläder
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1992:1548
Rubrik: Förordning (1992:1548) om upphävande av förord- ningen (1982:910) om ursprungs- märkning av kläder
Omfattning: upph.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:170 (bil.1), bet. 1992/93:EU1, rskr 1992/)3:18