Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:901 · Visa fulltext
Arbetstidsförordning (1982:901)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1983-01-01
Ändring, SFS 1989:795
Rubrik: Förordning (1989:795) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:165, AU 1987/88:4, rskr 1987/88:9
Ändring, SFS 1993:1245
Rubrik: Förordning (1993:1245) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)
Omfattning: ny 5 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Ändring, SFS 2000:1080
Rubrik: Förordning (2000:1080) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)
Omfattning: ändr. 1, 3 §§; ny 6 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2014:366
Rubrik: Förordning (2014:366) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 3 §
Ikraft: 2014-07-01