Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:892 · Visa fulltext
Förordning (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal
Departement: Kommunikationsdepartementet
Upphävd: 1998-08-01
Ändring, SFS 1984:143
Rubrik: Förordning (1984:143) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 3 kap, 5 kap 3 §
Ikraft: 1984-04-28 överg.best.
Ändring, SFS 1984:832
Rubrik: Förordning (1984:832) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 4 §, 8 kap 1 §
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1988:600
Rubrik: Förordning (1988:600) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3, 5 §§, 2 kap 3, 24, 25 §§, 3 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1992:750
Rubrik: Förordning (1992:750) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 2 kap 25 §, 5 kap 3 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:902
Rubrik: Förordning (1992:902) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 7, 8 §§, 2 kap 24 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1994:128
Rubrik: Förordning (1994:128) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 7, 8 §§, 2 kap 24 §, 5 kap 3 §
Ikraft: 1994-06-01
Ändring, SFS 1994:386
Rubrik: Förordning (1994:386) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 2 kap 25 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:1455
Rubrik: Förordning (1994:1455) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 5, 7, 8 §§, 2 kap 1, 3 §§, 3 kap 2, 6 §§, 5 kap 3 §, 8 kap 1 §, rubr. närmast före 8 kap 1 §; nya 3 kap 7, 8, 9 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:965
Omfattning: upph.