Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:879 · Visa fulltext
Förordning (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
Departement: Miljö- och naturresursdepartementet
Upphävd: 1992-12-31
Ändring, SFS 1983:554
Rubrik: Förordning (1983:554) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
Omfattning: ändr. 7 § 4 p
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1985:75
Rubrik: Förordning (1985:75) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska för- värv av fast egendom m.m.
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 1985-04-01
Ändring, SFS 1986:696
Rubrik: Förordning (1986:696) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1986-11-01
Ändring, SFS 1989:557
Rubrik: Förordning (1989:557) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
Omfattning: ändr. 3, 7, 9 §§
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:72
Rubrik: Förordning (1991:72) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
Omfattning: ändr. 7, 9, 15 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1890
Rubrik: Förordning (1991:1890) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
Omfattning: upph. 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 2, 4, 7, 8, 16, 17 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:229
Rubrik: Förordning (1992:229) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
Omfattning: nya 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:310
Rubrik: Förordning (1992:310) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1374
Omfattning: upph.