Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:80 · Visa fulltext
Lag (1982:80) om anställningsskydd
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1982-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1983:1073
Rubrik: Lag (1983:1073) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:46, AU 1983/84:12, rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1984:510
Rubrik: Lag (1984:510) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:162, AU 1983/84:22, rskr 1983/84:367
Ändring, SFS 1984:1008
Rubrik: Lag (1984:1008) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 2, 12, 21, 22, 33 §§, rubr. närmast före 22 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:62, AU 1984/85:4, rskr 1984/85:78
Ändring, SFS 1989:428
Rubrik: Lag (1989:428) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:109, 1988/89:AU16, rskr 1988/89:284
Ändring, SFS 1989:963
Rubrik: Lag (1989:963) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2, 30 §§; ny 30 a §
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:6, 1989/90:AU8, rskr 1989/90:71
Ändring, SFS 1990:1357
Rubrik: Lag (1990:1357) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 5, 33 §§
Ikraft: 1991-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:25 (bil.6), 1990/91:AU15, rskr 1990/91:99
Ändring, SFS 1992:324
Rubrik: Lag (1992:324) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:124, 1991/92:AU11, rskr 1991/92:252
Ändring, SFS 1993:718
Rubrik: Lag (1993:718) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:150 (bil.8), bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447
Ändring, SFS 1993:1496
Rubrik: Lag (1993:1496) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 7, 18, 22 §§; ny 6 a §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:67, bet. 1993/94:AU4, rskr. 1993/94:103
Ändring, SFS 1994:1046
Rubrik: Lag (1994:1046) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1685
Rubrik: Lag (1994:1685) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest, till 1993:1496; ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 22, 25 §§; ny 6 b §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:76, 1994/95:102,, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:124
Ändring, SFS 1995:777
Rubrik: Lag (1995:777) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:AU15, rskr. 1994/95:399
Ändring, SFS 1996:1424
Rubrik: Lag (1996:1424) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 11, 15, 25, 26, 32, 33 §§, rubr. närmast före 25 §; nya 5 a, 25 a §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:16, bet. 1996/97:AU4, rskr. 1996/97:107, EGTL61/77 s26, EGTL288/91 s32
CELEX-nr: 377L0187 391L0533
Ändring, SFS 2000:626
Rubrik: Lag (2000:626) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Ändring, SFS 2000:763
Rubrik: Lag (2000:763) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:86, 1999/2000:144, bet. 2000/01:AU4, rskr. 2000/01:3
Ändring, SFS 2001:298
Rubrik: Lag (2001:298) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. rubr. närmast före 33 §; ändr. 5, 33 §§; nya 32 a §, rubr. närmast före 32 a §
Ikraft: 2001-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211
Ändring, SFS 2002:195
Rubrik: Lag (2002:195) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 4, 33 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, 2001/02:215
Ändring, SFS 2005:1193
Rubrik: Lag (2005:1193) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Ändring, SFS 2006:439
Rubrik: Lag (2006:439) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. 6 a §; ändr. 2, 11, 41 §§; nya 6 c, 6 d, 6 e, 6 f §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282, EGTL61/1977 s26, EGTL288/1991 s32
CELEX-nr: 31977L0187, 31991L0533
Ändring, SFS 2006:440
Rubrik: Lag (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. 5 a §; ändr. 2, 4, 5, 6 c, 15, 25, 25 a §§; ny 6 g §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282, EGTL61/1977 s26, EGTL288/1991 s32
CELEX-nr: 31977L0187, 31991L0533
Ändring, SFS 2007:389
Rubrik: Lag (2007:389) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 3, 6 f, 11, 39 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Ändring, SFS 2007:390
Rubrik: Lag (2007:390) om ändring i lagen (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. p 4 överg.best. till 2006:440; ändr. 5, 15, 25 §§ i 2006:440
Förarbeten: Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Ändring, SFS 2007:391
Rubrik: Lag (2007:391) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Ändring, SFS 2008:564
Rubrik: Lag (2008:564) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240
Ändring, SFS 2010:1230
Rubrik: Lag (2010:1230) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 4, 33 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2014:423
Rubrik: Lag (2014:423) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265
Ändring, SFS 2015:759
Rubrik: Lag (2015:759) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41
Ändring, SFS 2016:248
Rubrik: Lag (2016:248) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 g §§; nya 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:62, bet. 2015/16:AU5, rskr. 2015/16:156, direktiv 1999/70/EG
Ändring, SFS 2016:1271
Rubrik: Lag (2016:1271) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr 2016/17:129
Ändring, SFS 2017:363
Rubrik: Lag (2017:363) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241, direktiv (EU) 2015/1794
Ändring, SFS 2019:528
Rubrik: Lag (2019:528) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: nuvarande 5 b § betecknas 33 d §; ändr. 2, 4, 5, 32 a, 33, den nya 33 d §§, rubr. närmast före 32 a §; nya 4 a, 33 a, 33 b, 33 c §§, rubr. närmast före 33 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:91, bet. 2018/19:AU12, rskr. 2018/19:276
Ändring, SFS 2019:529
Rubrik: Lag (2019:529) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 32 a, 33, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d §§, rubr. närmast före 32 a, 33 §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:91, bet. 2018/19:AU12, rskr. 2018/19:276
Ändring, SFS 2020:597
Rubrik: Lag (2020:597) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 6 d §
Ikraft: 2020-07-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329
Ändring, SFS 2022:448
Rubrik: Lag (2022:448) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 c, 6 d, 6 e §§; nya 6 h, 6 i §§, rubr. närmast före 6 c, 6 i §§
Ikraft: 2022-06-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:151, bet. 2021/22:AU11, rskr. 2021/22:289, direktiv (EU) 2019/1152
Ändring, SFS 2022:835
Rubrik: Lag (2022:835) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: nuvarande 4 a § betecknas 4 b §; ändr. 2, 3, 4, 5, 5 a, 6 c, 7, 15, 22, 25, 33, 33 d, 34, 35, 36, 43 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 4 a, 7 a, 7 b, 38 a §§
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365
Ändring, SFS 2022:836
Rubrik: Lag (2022:836) om ändring i lagen (2019:529) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 33, 33 d §§ i 2019:529
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365