Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:763 · Visa fulltext
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1983-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:97, SoU 1981/82:51, rskr 1981/82:381
Upphävd: 2017-04-01
Ändring, SFS 1983:335
Rubrik: Lag (1983:335) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1983-06-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:116, SoU 1982/83:31, rskr 1982/83:335
Ändring, SFS 1985:129
Rubrik: Lag (1985:129) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:98, KU 1984/85:22, rskr 1984/85:137
Ändring, SFS 1985:560
Rubrik: Lag (1985:560) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §; nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:181, SoU 1984/85:28, rskr 1984/85:400
Ändring, SFS 1985:570
Rubrik: Lag (1985:570) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:176, SoU 1984/85:27, rskr 1984/85:386
Ändring, SFS 1985:1091
Rubrik: Lag (1985:1091) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:43, SoU 1985/86:9, rskr 1985/86:98
Ändring, SFS 1986:862
Rubrik: Lag (1986:862) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:167, SfU 1986/87:1, rskr 1986/87:9
Ändring, SFS 1988:1544
Rubrik: Lag (1988:1544) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:33, 1988/89:SfU5, rskr 1988/89:46
Ändring, SFS 1990:601
Rubrik: Lag (1990:601) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 4, 13-15 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Ändring, SFS 1990:1465
Rubrik: Lag (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nuvarande 17-20 §§ betecknas 26-29 §§, rubr. närmast före 17, 18, 19, 20 sätts närmast före de nya 26, 27, 28, 29 §§; ändr. 3, 7, 11 §§, de nya 26-28 §§; nya 17-25 §§, rubr. närmast före nya 17, 18, 22, 23 §§, rubr. närmast efter nya 25 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:14, 1990/91:SoU9, rskr 1990/91:97
Ändring, SFS 1991:424
Rubrik: Lag (1991:424) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:102 (bil.2), 1990/91:FöU8, rskr 1990/91:285
Ändring, SFS 1991:903
Rubrik: Lag (1991:903) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 10 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:909
Rubrik: Lag (1991:909) om ändring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 22 § i 1990:1465
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:1949
Rubrik: Lag (1991:1949) om ändring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 § i 1990:1465
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:61, 1991/92:SoU11, rskr 1991/92:84
Ändring, SFS 1991:1971
Rubrik: Lag (1991:1971) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:61, 1991/92:SoU11, rskr 1991/92:84
Ändring, SFS 1992:567
Rubrik: Lag (1992:567) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 3, 17 §§, rubr. närmast efter 25 §; ny 2 c §; omtryck
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:152, 1991/92:SoU18, rskr 1991/92:309
Ändring, SFS 1992:1382
Rubrik: Lag (1992:1382) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 18 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:43, bet. 1992/93:SoU9, rskr 1992/93:105
Ändring, SFS 1992:1423
Rubrik: Lag (1992:1423) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1993:48
Rubrik: Lag (1993:48) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1993-03-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:129, bet. 1992/93:SoU12, rskr. 1992/93:132
Ändring, SFS 1993:391
Rubrik: Lag (1993:391) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nya 3 a, 18 a §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Ändring, SFS 1993:587
Rubrik: Lag (1993:587) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5, 14 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355
Ändring, SFS 1994:957
Rubrik: Lag (1994:957) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410
Ändring, SFS 1994:1750
Rubrik: Lag (1994:1750) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §; ny 3 b §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Ändring, SFS 1995:835
Rubrik: Lag (1995:835) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 13, 14, 20, 21 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ändring, SFS 1996:787
Rubrik: Lag (1996:787) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 13, 14, 23 §§; 28, 29 §§ betecknas 32, 33 §§, rubr. närmast före 28, 29 §§ sätts närmast före de nya 32, 33 §§; ändr. 27 §, den nya 32 §, rubr. närmast före 27 §; nya 2 d, 28, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast efter 26 §, rubr. närmast före 28, 31 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Ändring, SFS 1996:1151
Rubrik: Lag (1996:1151) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 18, 26 §§; nya 3 c, 18 b, 26 a §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 1996:1289
Rubrik: Lag (1996:1289) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 26 b §, rubr. närmast före 26 b §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:5, bet. 1996/97:SoU6, rskr. 1996/97:59
Ändring, SFS 1997:142
Rubrik: Lag (1997:142) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:60, bet. 1996/97:SoU14, rskr. 1996/97:186
Ändring, SFS 1997:316
Rubrik: Lag (1997:316) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264
Ändring, SFS 1997:980
Rubrik: Lag (1997:980) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:5, bet. 1997/98:SoU8, rskr. 1997/98:53
Ändring, SFS 1997:993
Rubrik: Lag (1997:993) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1997:1306
Rubrik: Lag (1997:1306) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, 1997/98:1 utg.omr. 10, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1997:1319
Rubrik: Lag (1997:1319) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Bet. 1997/98:SoU1, rskr. 1997/98:115
Ändring, SFS 1998:533
Rubrik: Lag (1998:533) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a, 15, 29 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 1998:555
Rubrik: Lag (1998:555) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 a §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289
Ändring, SFS 1998:856
Rubrik: Lag (1998:856) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:856)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:113, bet. 1997/98:SoU24, rskr. 1997/98:307
Ändring, SFS 1998:1654
Rubrik: Lag (1998:1654) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:189, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1998:1659
Rubrik: Lag (1998:1659) om ändring i lagen (1998:533) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a § i 1998:533
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1998:1660
Rubrik: Lag (1998:1660) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nuvarande 2 b, 2 c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 c, 18 a, 18 b §§ betecknas 2 c, 2 d, 2 e, 3 b, 3 c, 3 d, 18 b, 18 c §§; nya 2 b, 3 a, 18 a §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1999:49
Rubrik: Lag (1999:49) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2000:356
Rubrik: Lag (2000:356) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 b, 18 b, 18 c, 26, 26 a §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195
Ändring, SFS 2001:307
Rubrik: Lag (2001:307) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:99, bet. 2000/01:SoU16, rskr. 2000/01:233
Ändring, SFS 2001:461
Rubrik: Lag (2001:461) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 18, 22, 26 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:848
Rubrik: Lag (2001:848) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:149, bet. 2001/02:SoU3, rskr. 2001/02:15
Ändring, SFS 2002:163
Rubrik: Lag (2002:163) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nya 3 e, 18 d §§
Ikraft: 2002-10-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194
Ändring, SFS 2002:452
Rubrik: Lag (2002:452) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 7 §; ny 32 a §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU10, rskr. 2001/02:261
Ändring, SFS 2002:834
Rubrik: Lag (2002:834) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 4 a §, rubr.närmast före 4 a §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:184, bet. 2002/03:KU11, rskr. 2002/03:10
Ändring, SFS 2002:1028
Rubrik: Lag (2002:1028) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:194
Rubrik: Lag (2003:194) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 10, 22, 26 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Ändring, SFS 2003:412
Rubrik: Lag (2003:412) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 2 f §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:1212
Rubrik: Lag (2003:1212) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Ändring, SFS 2004:176
Rubrik: Lag (2004:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:812
Rubrik: Lag (2004:812) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:372
Rubrik: Lag (2005:372) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 18 §§
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2005:534
Rubrik: Lag (2005:534) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:145, bet. 2004/05:SoU18, rskr. 2004/05:300
Ändring, SFS 2006:176
Rubrik: Lag (2006:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ändring, SFS 2006:192
Rubrik: Lag (2006:192) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178
Ändring, SFS 2006:325
Rubrik: Lag (2006:325) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:73, bet. 2005/06:SoU23, rskr. 2005/06:239
Ändring, SFS 2006:493
Rubrik: Lag (2006:493) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a, 3 d, 18 §§; nya 26 d, 26 e §§, rubr. närmast före 26 d §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301
Ändring, SFS 2006:631
Rubrik: Lag (2006:631) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nuvarande 5 a §, betecknas 26 c §, rubr. närmast före 4 a § sätts närmast före 26 c §; ändr. nya 26 c §
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2007:241
Rubrik: Lag (2007:241) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:52, bet. 2006/07:SoU11, rskr. 2006/07:152
Ändring, SFS 2007:403
Rubrik: Lag (2007:403) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:1428
Rubrik: Lag (2007:1428) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86
Ändring, SFS 2008:345
Rubrik: Lag (2008:345) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199
Ändring, SFS 2009:139
Rubrik: Lag (2009:139) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172
Ändring, SFS 2009:140
Rubrik: Lag (2009:140) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172
Ändring, SFS 2009:430
Rubrik: Lag (2009:430) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 b, 2 f §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:979
Rubrik: Lag (2009:979) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nya 2 g, 3 f, 8 a §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12
Ändring, SFS 2010:211
Rubrik: Lag (2010:211) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 2 h §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:83, bet. 2009/10:SoU8, rskr. 2009/10:213
Ändring, SFS 2010:243
Rubrik: Lag (2010:243) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 27 §, rubr. närmast före 27 §; ändr. 2 b, 3 a §§; nya 3 g, 3 h, 3 i, 29 a §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:67, bet. 2009/10:SoU7, rskr. 2009/10:212
Ändring, SFS 2010:245
Rubrik: Lag (2010:245) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ändring, SFS 2010:662
Rubrik: Lag (2010:662) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 b, 2 f, 15 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1314
Rubrik: Lag (2010:1314) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 c §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1576
Rubrik: Lag (2011:1576) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 9, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97
Ändring, SFS 2012:598
Rubrik: Lag (2012:598 ) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2012-11-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3
Ändring, SFS 2012:926
Rubrik: Lag (2012:926) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26, 26 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Ändring, SFS 2013:302
Rubrik: Lag (2013:302) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 8 b §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221
Ändring, SFS 2013:408
Rubrik: Lag (2013:408) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Ändring, SFS 2013:515
Rubrik: Lag (2013:515) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 a §
Ikraft: 2013-10-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269, EUTL88/2011 s45
CELEX-nr: 32011L0024
Ändring, SFS 2013:629
Rubrik: Lag (2013:629) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2013:1141
Rubrik: Lag (2013:1141) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2014:290
Rubrik: Lag (2014:290) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 b, 3 b, 18 b §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:67, bet. 2013/14:SoU19, rskr. 2013/14:224
Ändring, SFS 2014:572
Rubrik: Lag (2014:572) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 18 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Ändring, SFS 2014:822
Rubrik: Lag (2014:822) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 2 d §: ändr. 2 a, 2 b, 2 c, 3 a, 3 b, 3 g, 4, 5, 7, 18 a, 18 b §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2015:311
Rubrik: Lag (2015:311) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:76, bet. 2014/15:SoU15, rskr. 2014/15:199
Ändring, SFS 2016:655
Rubrik: Lag (2016:655) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 2 i §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258, direktiv 2011/24/EU
Ändring, SFS 2016:1298
Rubrik: Lag (2016:1298) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Ändring, SFS 2017:30
Omfattning: upph.