Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:756 · Visa fulltext
Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
Departement: Försvarsdepartementet
Ändring, SFS 1983:110
Rubrik: Förordning (1983:110) om ändring i IKFN-förordningen (1982:756)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1986:307
Rubrik: Förordning (1986:307) om ändring i IKFN-förordningen (1982:756)
Omfattning: ändr. 28, 35 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:826
Rubrik: Förordning (1988:826) om ändring i IKFN-förordningen (1982:756)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1990:1336
Rubrik: Förordning (1990:1336) om ändring i förordningen (1982:756) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
Omfattning: ändr. 3, 28 §§
Ikraft: 1991-04-01
Ändring, SFS 1992:119
Rubrik: Förordning (1992:119) om ändring i förordningen (1982:756) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
Omfattning: ändr. 2, 3, 8, 18, 20, 24, 25, 27, 44, 47, 52 §§
Ikraft: 1992-05-01
Ändring, SFS 1992:1152
Rubrik: Förordning (1992:1152) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
Omfattning: ändr. 2, 3, 29, 31 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1994:533
Rubrik: Förordning (1994:533) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
Omfattning: ändr. 6, 8, 11, 15, 23, 33, 35, 61, 69 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1996:1567
Rubrik: Förordning (1996:1567) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-02-01
Ändring, SFS 2005:1231
Rubrik: Förordning (2005:1231) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2006-01-19
Ändring, SFS 2010:648
Rubrik: Förordning (2010:648) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
Omfattning: ändr. 3, 28 §§
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:779
Rubrik: Förordning (2010:779) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2014:1213
Rubrik: Förordning (2014:1213) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
Omfattning: ändr. 10, 12, 27, 28, 46, 53, 60, 61, 68 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:776
Rubrik: Förordning (2019:776) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01