Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:670 · Visa fulltext
Namnlag (1982:670)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1981/82:156, LU 1981/82:41, rskr 1981/82:357
Upphävd: 2017-07-01
Ändring, SFS 1982:1134
Rubrik: Lag (1982:1134) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: nuvarande 2-7 p i övergångsbest. betecknas 3-8 p; ändr. 1 p övergångsbest.; nya 50, 51, 52 §§, rubr. närmast före nya 50 §, 2 p i övergångsbest.; omtryck
Förarbeten: Prop. 1982/83:38, LU 1982/83:13, rskr 1982/83:87
Ändring, SFS 1985:372
Rubrik: Lag (1985:372) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 50, 51 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:124, LU 1984/85:38, rskr 1984/85:324
Ändring, SFS 1985:906
Rubrik: Förordning (1985:906) om ikraftträdande av 50 § namnlagen (1982:670) beträffande svenska medborgare som har hemvist i Finland
Omfattning: ikrafttr. i viss del
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1985:10
Ändring, SFS 1988:261
Rubrik: Lag (1988:261) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 8, 31, 32, 45 §§; ny 9 p i övergångsbest.
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:84, LU 1987/88:26, rskr 1987/88:230
Ändring, SFS 1991:493
Rubrik: Lag (1991:493) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: upph. 38 §; ändr. 1, 5, 8, 9, 10, 15, 17, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 47, 49, 51 §§, rubr. närmast före 36 §, 9 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1556
Rubrik: Lag (1991:1556) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1995:1243
Rubrik: Lag (1995:1243) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 45, 48 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35
Ändring, SFS 1997:992
Rubrik: Lag (1997:992) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:235
Rubrik: Lag (1998:235) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 2002:607
Rubrik: Lag (2002:607) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-02-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:123, bet. 2001/02:LU27, rskr. 2001/02:304
Ändring, SFS 2002:772
Rubrik: Förordning (2002:772) om ikraftträdande av lagen (2002:607) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ikrafttr. av 2002:607
Ändring, SFS 2003:652
Rubrik: Lag (2003:652) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 1, 5, 8, 9, 10, 15, 17, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51 §§, 9 p övergångsbest., rubr. närmast före 36 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:811
Rubrik: Lag (2004:811) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:442
Rubrik: Lag (2005:442) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ny 23 a §, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2010:10
Rubrik: Lag (2010:10) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153
Ändring, SFS 2010:1459
Rubrik: Lag (2010:1459) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2012:66
Rubrik: Lag (2012:66) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 1, 5, 11, 33 §§, rubr. närmast före 1, 2 §§; ny 49 a §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:12, bet. 2011/12:CU7, rskr. 2011/12:125
Ändring, SFS 2016:203
Rubrik: Lag (2016:203) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: upph. 43 §: ändr. 42 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:1013
Omfattning: upph.