Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:670 · Visa fulltext
Namnlag (1982:670)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1981/82:156, LU 1981/82:41, rskr 1981/82:357
Upphävd: 2017-07-01
Ändring, SFS 1982:1134
Rubrik: Lag (1982:1134) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: nuvarande 2-7 p i övergångsbest. betecknas 3-8 p; ändr. 1 p övergångsbest.; nya 50, 51, 52 §§, rubr. närmast före nya 50 §, 2 p i övergångsbest.; omtryck
Förarbeten: Prop. 1982/83:38, LU 1982/83:13, rskr 1982/83:87
Ändring, SFS 1985:372
Rubrik: Lag (1985:372) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 50, 51 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:124, LU 1984/85:38, rskr 1984/85:324
Ändring, SFS 1985:906
Rubrik: Förordning (1985:906) om ikraftträdande av 50 § namnlagen (1982:670) beträffande svenska medborgare som har hemvist i Finland
Omfattning: ikrafttr. i viss del
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1985:10
Ändring, SFS 1988:261
Rubrik: Lag (1988:261) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 8, 31, 32, 45 §§; ny 9 p i övergångsbest.
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:84, LU 1987/88:26, rskr 1987/88:230
Ändring, SFS 1991:493
Rubrik: Lag (1991:493) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: upph. 38 §; ändr. 1, 5, 8, 9, 10, 15, 17, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 47, 49, 51 §§, rubr. närmast före 36 §, 9 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1556
Rubrik: Lag (1991:1556) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1995:1243
Rubrik: Lag (1995:1243) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 45, 48 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35
Ändring, SFS 1997:992
Rubrik: Lag (1997:992) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:235
Rubrik: Lag (1998:235) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 2002:607
Rubrik: Lag (2002:607) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-02-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:123, bet. 2001/02:LU27, rskr. 2001/02:304
Ändring, SFS 2002:772
Rubrik: Förordning (2002:772) om ikraftträdande av lagen (2002:607) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ikrafttr. av 2002:607
Ändring, SFS 2003:652
Rubrik: Lag (2003:652) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 1, 5, 8, 9, 10, 15, 17, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51 §§, 9 p övergångsbest., rubr. närmast före 36 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:811
Rubrik: Lag (2004:811) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:442
Rubrik: Lag (2005:442) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ny 23 a §, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2010:10
Rubrik: Lag (2010:10) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153
Ändring, SFS 2010:1459
Rubrik: Lag (2010:1459) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2012:66
Rubrik: Lag (2012:66) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: ändr. 1, 5, 11, 33 §§, rubr. närmast före 1, 2 §§; ny 49 a §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:12, bet. 2011/12:CU7, rskr. 2011/12:125
Ändring, SFS 2016:203
Rubrik: Lag (2016:203) om ändring i namnlagen (1982:670)
Omfattning: upph. 43 §: ändr. 42 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:1013
Omfattning: upph.