Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:639 · Visa fulltext
Förordning (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag
Departement: Bostadsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:126, CU 1981/82:29, rskr 1981/82:305
Upphävd: 1988-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:465
Rubrik: Förordning (1985:465) om ändring i förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:142, BoU 1984/85:24, rskr 1984/85:347
Ändring, SFS 1986:717
Rubrik: Förordning (1986:717) om ändring i förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 1986-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 1987:321
Rubrik: Förordning (1987:321) om ändring i förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 (bil.13 s.55), BoU 1986/87:20, rskr 1986/87:248
Ändring, SFS 1987:1050
Omfattning: upph.