Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:636 · Visa fulltext
Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Departement: Finansdepartementet OU
Förarbeten: Prop. 1981/82:203, NU 1981/82:54, rskr 1981/82:434
Upphävd: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1014
Rubrik: Lag (1986:1014) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1990:104
Rubrik: Lag (1990:104) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Omfattning: ändr. 1-9 a, 11 §§
Ikraft: 1990-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:46, 1989/90:NU20, rskr 1989/90:140
Ändring, SFS 1995:1710
Rubrik: Lag (1995:1710) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 2004:1063
Rubrik: Lag (2004:1063) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:3, bet. 2004/05:KrU3, rskr. 2004/05:46, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:633
Rubrik: Lag (2007:633) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2007-08-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Ändring, SFS 2009:1081
Rubrik: Lag (2009:1081) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2014:666
Rubrik: Lag (2014:666) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:1141
Rubrik: Lag (2018:1141) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2022:1671
Rubrik: Lag (2022:1671) om upphävande av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Omfattning: upph.
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:242, bet. 2022/23:KrU2, rskr. 2022/23:29