Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:579 · Visa fulltext
Förordning (1982:579) med instruktion för nämnden för statens gruvegendom
Departement: Industridepartementet
Upphävd: 1988-07-01
Ändring, SFS 1986:822
Rubrik: Förordning (1986:822) om ändring i förordningen (1982:579) med instruktion för nämnden för statens gruvegendom
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 10 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1988:370
Omfattning: upph.