Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:521 · Visa fulltext
Lag (1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1981/82:164, KU 1981/82:31, rskr 1981/82:409
Upphävd: 1992-01-01
Ändring, SFS 1983:496
Rubrik: Lag (1983:496) om ändring i lagen (1982:521) om ansvarig- het för taltidningar
Omfattning: ändr. författningarubr., 1-14 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:137, KU 1982/83:34, rskr 1982/83:333
Ändring, SFS 1985:373
Rubrik: Lag (1985:373) om ändring i lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettid- ningar
Omfattning: ändr. 1 §; nya 16-23 §§, rubr. närmast före 1, 2, 16 §§; omtryck
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:167, KU 1984/85:33, rskr 1984/85:294
Ändring, SFS 1988:1319
Rubrik: Lag (1988:1319) om ändring i lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettid- ningar
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1991:1559
Omfattning: upph.