Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:395 · Visa fulltext
Lag (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Prop. 1981/82:114, JuU 1981/82:48, rskr 1981/82:296
Upphävd: 2019-04-01
Ändring, SFS 1984:392
Rubrik: Lag (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1984-10-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:726
Rubrik: Förordning (1984:726) om ikraftträdande av lagen (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ikrafttr. av 1984:392
Ikraft: 1984-10-01
Ändring, SFS 1988:445
Rubrik: Lag (1988:445) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 7 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1990:220
Rubrik: Lag (1990:220) om ändring i lagen (1982:395) om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-04-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:54, 1989/90:FöU6, rskr 1989/90:227
Ändring, SFS 1992:1142
Rubrik: Lag (1992:1142) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1994:1779
Rubrik: Lag (1994:1779) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:54, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152
Ändring, SFS 1996:411
Rubrik: Lag (1996:411) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:159, bet. 1995/96:FöU5, rskr. 1995/96:238
Ändring, SFS 1996:1642
Rubrik: Lag (1996:1642) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-03-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:342
Rubrik: Lag (1997:342) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239
Ändring, SFS 2000:350
Rubrik: Lag (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-03-25
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2001:46
Rubrik: Förordning (2001:46) om ikraftträdande av lagen (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ikrafttr. av 2000:350
Ändring, SFS 2001:1281
Rubrik: Lag (2001:1281) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2002-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:139, bet. 2001/02:MJU4, rskr. 2001/02:81
Ändring, SFS 2004:488
Rubrik: Lag (2004:488) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:106, bet. 2003/04:TU13, rskr. 2003/04:260
Ändring, SFS 2006:264
Rubrik: Lag (2006:264) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170
Ändring, SFS 2008:325
Rubrik: Lag (2008:325) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 2, 9 §§; nya 4 a, 7 a §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Ändring, SFS 2014:685
Rubrik: Lag (2014:685) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:324
Rubrik: Lag (2016:324) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:63, bet. 2015/16:FöU6, rskr. 2015/16:165
Ändring, SFS 2016:544
Rubrik: Lag (2016:544) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2017:1276
Rubrik: Lag (2017:1276) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ändring, SFS 2019:32
Omfattning: upph.