Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:352 · Visa fulltext
Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1981/82:169, CU 1981/82:41, rskr 1981/82:364
Ändring, SFS 1983:441
Rubrik: Lag (1983:441) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:153, CU 1982/83:31, rskr 1982/83:352
Ändring, SFS 1984:302
Rubrik: Lag (1984:302) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:141, BoU 1983/84:27, rskr 1983/84:302
Ändring, SFS 1986:1187
Rubrik: Lag (1986:1187) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:245
Rubrik: Lag (1987:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:37, BoU 1986/87:13, rskr 1986/87:249
Ändring, SFS 1987:811
Rubrik: Lag (1987:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:727
Rubrik: Lag (1988:727) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: LU 1987/88:37, rskr 1987/88:377
Ändring, SFS 1990:1394
Rubrik: Lag (1990:1394) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Ändring, SFS 1991:616
Rubrik: Lag (1991:616) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 3, 6, 9, 12 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1992:507
Rubrik: Lag (1992:507) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 9 §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:160, 1991/92:BoU22, rskr 1991/92:293
Ändring, SFS 1993:316
Rubrik: Lag (1993:316) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:144, bet. 1992/93:LU27, rskr. 1992/93:225
Ändring, SFS 1994:811
Rubrik: Lag (1994:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Ändring, SFS 1994:836
Rubrik: Lag (1994:836) om ändring i lagen (1982:351) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Ändring, SFS 1995:1465
Rubrik: Lag (1995:1465) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 1, 3, 6, 8, 9, 12 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:17, bet. 1995/96:BoU3, rskr 1995/96:101
Ändring, SFS 1999:581
Rubrik: Lag (1999:581) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:101, bet. 1998/99:BoU10, rskr. 1998/99:250
Ändring, SFS 2000:245
Rubrik: Lag (2000:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning av bostadsrätt
Omfattning: ändr. 3, 4, 8 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2002:99
Rubrik: Lag (2002:99) om ändring i lagen (1982:452) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:33
Rubrik: Lag (2003:33) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-04-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/02:96
Ändring, SFS 2005:904
Rubrik: Lag (2005:904) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74