Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:314 · Visa fulltext
Förordning (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten
Departement: Försvarsdepartementet
Ändring, SFS 1988:488
Rubrik: Förordning (1988:488) om ändring i förordningen (1982:314) om utnyttjande av tullverkets kustbevakning inom försvarsmakten
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1-3, 6-8 §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1993:258
Rubrik: Förordning (1993:258) om ändring i förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom försvarsmakten
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:710
Rubrik: Förordning (1994:710) om ändring i förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 1994-07-01